Właściciele nieruchomości

TIP zaoferuje Ci lepszą ofertę niż JAKAKOLWIEK pisemna oferta, jaką otrzymałeś na dzierżawę swojego terenu lub obiektu na potrzeby telefonii komórkowej!

Dlaczego właściciele nieruchomości decydują się na sprzedaż całości lub części swojej dzierżawy terenu lub obiektu TIP?

Właściciele nieruchomości sprzedają całość (lub część) dzierżawy swojego terenu lub obiektu na potrzeby telefonii komórkowej firmie TIP z dwóch powodów: (1) aby zminimalizować ryzyko i (2) aby zmaksymalizować zwrot.  Zapoznaj się z następującym filmem lub przeczytaj później krótki tekst (z linkami do stron z dodatkowymi informacjami):

Zminimalizuj ryzyko:  dzierżawa terenów i obiektów (stacji) na potrzeby telefonii komórkowej różni się od innych rodzajów dzierżawy nieruchomości komercyjnych pod jednym istotnym względem: w przeciwieństwie do „zwykłej” dzierżawy nieruchomości komercyjnych, dzierżawa terenów i obiektów na potrzeby telefonii komórkowej może być wypowiedziane przez dzierżawców (tj. operatora komórkowego lub spółkę infrastrukturalną) z bardzo małym wyprzedzeniem (zwykle 30-90 dni).   Postaraj się uzyskać tak korzystny dla najemców okres wypowiedzenia, gdy wynajmujesz przestrzeń biurową!

Operatorzy komórkowi i spółki infrastrukturalne mogą nie tylko rozwiązać umowę z bardzo krótkim wyprzedzeniem, ale mogą to zrobić z różnych powodów.   Ty też chciałbyś mieć tego rodzaju elastyczność, gdybyś prowadził wciąż zmieniającą się sieć obejmującą tysiące (a w większych krajach dziesiątki tysięcy) stacji.

Maksymalizuj zwrot: chociaż czynsz z dzierżawy terenu lub obiektu na potrzeby telefonii komórkowej, który otrzymujesz, jest atrakcyjnym źródłem ciągłego przypływu środków pieniężnych, właściciele nieruchomości naprawdę nie mają nad nim kontroli.   Z biegiem czasu przypływ środków pieniężnych może się zatrzymać, jeżeli operator telefonii komórkowej lub spółka infrastrukturalna zdecyduje się rozwiązać dzierżawę.   A nawet jeśli ją utrzyma, operatorzy komórkowi i spółki infrastrukturalne często domagają się obniżek czynszów.   W najlepszym wypadku czynsz nadąża za inflacją.

Dlatego dziesiątki tysięcy właścicieli nieruchomości na całym świecie zdecydowało się przejąć kontrolę nad wartością swoich terenów lub obiektów dzierżawionych na potrzeby telefonii komórkowej.   Zdecydowali się „spieniężyć” swoją dzierżawę, aby:

  • Ponownie zainwestować w swoją działalność:  wielu dzierżawiącym tereny lub obiekty na potrzeby telefonii komórkowej nie podoba się fakt, że operatorzy komórkowi i spółki infrastrukturalne mogą zakończyć działalność i uważają, że, w przeciwieństwie do dzierżawy swoich terenów lub obiektów, stopa zwrotu z ich działalności przewyższy inflację.   Po co trzymać kapitał zamrożony w niepewnym przyszłym czynszu z dzierżawy, jeśli zamiast tego możesz rozwinąć swój biznes?
  • Przejść na emeryturę:  niektórzy właściciele nieruchomości chcą przejść na emeryturę w innym miejscu i zabrać ze sobą równowartość środków, jakie otrzymaliby z dzierżawy terenów lub obiektów na potrzeby telefonii komórkowej.   Jedynym sposobem na to jest sprzedaż dzierżawy.   Ponadto, ponieważ dzierżawa ma niską i niepewną stopę zwrotu, wolą ponownie zainwestować kwotę uzyskaną od TIP w akcje lub obligacje, które oferują większe zyski i większą pewność.
  • Kupić nieruchomość:  niektórzy właściciele wykorzystują kwotę uzyskaną od TIP do zainwestowania w nieruchomości.   W ten sposób osiągają trzy korzyści.   Po pierwsze, przejmują kontrolę nad przyszłym przepływem środków pieniężnych, który może się zmaterializować lub nie (gdyż umowy dzierżawy można łatwo rozwiązać).   Po drugie, kupują aktywa, których wartość może wzrosnąć w szybszym tempie niż wzrost inflacji (w przypadku dzierżawy mogą jedynie liczyć na wyrównanie wzrostu inflacji).   I po trzecie, przyspieszają tempo zwrotu z inwestycji, ponieważ często łączą wypłatę od TIP (kapitał własny) z hipoteką o niskim oprocentowaniu (dług).   Na całym świecie, posiadanie nieruchomości zawsze było sposobem na bogacenie się.   Nie można tego powiedzieć o dzierżawie terenu lub obiektu operatorowi telefonii komórkowej lub spółce infrastrukturalnej.
  • Spłacić dług: niektórzy właściciele wykorzystują kwotę uzyskaną od TIP na spłatę długu.   Zadłużenie odnawialne (takie jak karty kredytowe) zwykle ma oprocentowanie znacznie przewyższające inflację.   Biorąc pod uwagę, że czynsz za dzierżawę wzrasta co najwyżej na równi z inflacją (a może nawet być obniżony), spłata zadłużenia o wysokim oprocentowaniu jest oczywistym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy.   Właściciele wykorzystują również swoją wypłatę z TIP na spłatę pozostałego kredytu na nieruchomości.   Po prostu chcą być całkowicie wolni od długów.   Uważamy, że to sprytne posunięcie.
  • Inne powody:  niektórzy właściciele nieruchomości mają nie tylko czysto finansowe motywy.   Mogą chcieć pomóc wysłać swoje dzieci lub wnuki na studia.   Mogą chcieć odbyć zagraniczną podróż, dopóki zdrowie im na to pozwala.   Mogą chcieć kupić samochód, pojazd kempingowy lub łódź.   Bez względu na to, jakie są Twoje cele, przyjaźni i kompetentni specjaliści w TIP chętnie pomogą Ci je osiągnąć.   
%d bloggers like this: