Ofte stillede spørgsmål

Hvad vil du gerne vide?

Hvad er det præcist, som TIP køber?

Vi køber retten til at modtage leje for mobillokationer i et defineret område i en bestemt periode (typisk 30 år eller mere) sammen med visse begrænsede rettigheder for at sikre, at vi kan foretage opkrævninger.

Hvor meget betaler TIP for min leje af mobillokation?

Beløbet for leasingpræmien afhænger af (1) den leje, der aktuelt betales i henhold til lejeaftalen, (2) fremtidige lejeforhøjelser, (3) lejeren (enten en operatør eller en mast- og tårnvirksomhed), (4) lejevilkårene (5) typen af lokalitet (tårn eller tag) og dens placering, (6) eventuelle samlokationer på stedet (deling af lokationer), (7) varigheden af vores investering og en række andre faktorer, der påvirker vores risikovurdering.

Ville jeg ikke være bedre stillet ved at beholde min lejeaftale? 

Leje af mobillokationer adskiller sig fra anden kommerciel leje, idet aftalerne kan opsiges af lejeren med kort varsel.  Forestil dig, hvis lejere i kommercielle bygninger kunne flytte ud når de ønskede det.  Finansiering af erhvervsejendomme ville forsvinde!  Dette er naturligvis præcis tilfældet med mobillokation på fast ejendom: du kan ikke henvende dig til din lokale bank for at låne med sikkerhed i din leje af mobillokation.  Mere end 25.000 ejere af mobillokationer over hele verden har accepteret en overtagelse af lejeaftalen , fordi de foretrækker et stort, sikkert, forudbetalt beløb frem for usikker leje af lokationer, der kan forsvinde, og som under alle omstændigheder typisk kun stiger i takt med inflationen (CPI).  Pointen med en god investering er at tjene et afkast, der som minimum overstiger inflationen!  TIP kan hjælpe dig med det.

Hvad sker der, hvis lejeren (teleoperatør eller mast- og tårnvirksomhed) opsiger lejekontrakten, efter at TIP har foretaget sin investering? 

Ingenting. Vores investeringer er af typen “uden regres”. Det betyder, at hvis lejeren ophører med at betale leje efter at have investeret i lejen, kan vi ikke komme tilbage for at anmode om at få vores penge tilbage. Det er hele pointen med vores forretning: ejere af lokationer vinder, fordi de forvandler usikker fremtidig leje til et stort, forudbetalt engangsbeløb, mens de overfører al den risiko, der er forbundet med lokationen, til TIP. Og TIP vinder fordi, selvom man bliver nødt til at acceptere et vist antal opsigelser, så beskytter den globale portefølje af investeringer i leje af lokationer ulempen.

Hvis min leje af mobillokation kan opsiges af lejeren, hvorfor vil I så købe det?

Leje af mobillokationer er meget mere værd for TIP end det er for en ejer af lokationer. Årsagen hertil er, at ejeren af lokationen står over for det, der kaldes “binær risiko“: enten findes lokationen (“1“) eller den findes ikke (“0“) (det er også grunden til, at ejere af lokationer ikke kan henvende sig til deres lokale bank og låne med sikkerhed i lejeaftalen). TIP derimod står over for porteføljerisiko: TIP accepterer opsigelser af lokationer, fordi det for hver opsigelse ejer mange flere lejeaftaler om lokationer over hele verden (det vil sige i modsætning til ejeren af lokationen er TIP “afdækket“ af en global portefølje). I en rent rationel verden bør alle ejere af lokationer sælge deres lejeaftale og erstatte de tilknyttede usikre fremtidige lejeindtægter med sikkerhed fra forhåndsbetalinger og et meget højere afkast end det, der tilbydes af lokationens lejeaftale (typisk kun inflation).

Kan lejere (teleoperatører og mast- og tårnselskaber) opsige min leje af mobillokation efter forgodtbefindende? 

Langt størstedelen af lejeaftaler på mobillokationer kan opsiges af enten økonomiske eller teknologiske årsager (hvilket kan være hvad som helst) med kort varsel. Af denne grund kan ejere af lokationer ikke henvende sig til deres lokale bank og låne med sikkerhed i lejeaftalen. TIP tilbyder en løsning, fordi vi ejer en stor, global portefølje af høj kvalitet bestående af leje af lokationer. Det vil sige, vores investeringer er “afdækket“, hvilket reducerer vores kapitalomkostninger og giver os mulighed for at foretage store udbetalinger, mens vi stadig tjener et acceptabelt afkast.

Er en transaktion med TIP tilladt i henhold til min leje af lokation?

Selvom nogle lokationsaftaler forsøger at begrænse ejeren af lokationens muligheder, har ejendomsejere i de fleste tilfælde ret til at gøre med deres ejendom, hvad de ønsker. Det er, hvad det betyder at være ejendomsejer!

Hvis jeg sælger rettighederne til min leje af mobillokation, vil jeg så stadig eje den underliggende ejendom? 

Ja. TIP erhverver kun de rettigheder, der er knyttet til din leje af mobillokationen (primært retten til at modtage husleje). Medmindre du vil have os til at købe din jord (som vi er villige til at gøre), er jorden din, og du kan gøre med den, hvad du ønsker. Efter vores investeringsperiode er ophørt kommer leje af lokationen og lejen desuden tilbage til dig. Medmindre du selvfølgelig vælger at acceptere en anden leasingpræmie på mobillokationen fra TIP!

Hvis jeg har flere lejere, ville I betale en leasingpræmie for dem alle? 

Du kan sælge så meget eller så lidt af dine usikre fremtidige lejestrømme, som du ønsker (vi ved godt, hvad vi ville gøre)! Forudsat at din leje af mobillokationer opfylder vores investeringskriterier, køber vi dem.

Hvordan kan jeg være sikker på, at TIP kan opfylde aftalen? 

Vores grundlægger, Eric Overman, og hans medarbejdere er ansvarlige for mere end 75 % af de lejepræmier, der er betalt uden for USA (ca. 6.000 lejekontrakter i 20 lande). InfraBridge, TIPs investor, har forpligtet sig til op til 350 millioner USD i egenkapital (hvilket langt overstiger den egenkapital, der er til rådighed for Overman i hans tidligere venture). Denne finansiering (sammen med billig gæld med tiden) giver TIP mulighed for at investere i godt over 10.000 leje af mobillokationer – inklusive din.

Hvor lang tid tager det at modtage leasingpræmien for min lokation?

Processen er ligetil. Tiden til at indgå aftalen afhænger i høj grad af, hvor hurtigt du kan levere den nødvendige dokumentation. Når vi er enige om vilkår, kan due diligence og indgåelsen typisk afsluttes på så lidt som 30 dage.

Hvad sker der med min mobillokation, når TIP foretager investeringen? 

Typisk meget små ændringer. Når vi har foretaget vores investering, underretter vi lejeren (den trådløse operatør eller mast- og tårnvirksomheden) om ændringen af udlejer. Fra den dag frem til udgangen af vores investeringsperiode er TIP lejerens kontaktpunkt i forhold til lokationen. Vi koordinerer med dig, hvis der planlægges et besøg på lokationen eller større arbejder, eller hvis en yderligere potentiel lejer viser interesse for din ejendom til en mobillokation.

Hvordan kommer jeg i gang? 

Kontakt os. Vi vil med glæde udføre en gratis leasingevaluering for at afgøre, om din lokation kvalificerer sig.

%d bloggers like this: