Ofte stillede spørgsmål fra lejer

Hvorfor samarbejde med TIP?

Forsøger TIP ikke at øge lejen fra mobillokationer? 

TIPs forretningsmodel er baseret på at investere i leje af mobillokationer ”som de er og forefindes.“ Det vil sige den aftale, der allerede er indgået mellem på den ene side lejeren (operatøren eller mast- og tårnvirksomheden) og på den anden side ejeren af lokationen – denne aftale er god nok for os. Vi er ikke i tvivl om, hvem vi er: vi er ikke en mast- og tårnvirksomhed. Mast- og tårnvirksomheder søger at maksimere samlokalisering (deling af websteder), og de søger at maksimere huslejen. På en måde er investeringer i fysisk infrastruktur (som tårne) sammenlignelige med en egenkapitalinvestering. Aktiekapital (aktiekurser) afhænger af fremtidige “positive effekter“. I modsætning hertil kan TIPs investeringer i leje af mobillokationer sammenlignes med obligationsinvesteringer: ligesom vores lejere søger vi langsigtede, forudsigelige, rent faktisk “obligationslignende“ pengestrømme.

Hvis TIP ikke søger at øge lejen fra mobillokationer, hvordan tjener vi så penge? 

Porteføljeteori. Da de fleste lejeaftaler på mobillokationer kan opsiges af lejeren med kort varsel, står ejerne af lokationer over for det, der kan kaldes “binær risiko“: enten findes deres lokation (“1“), eller den findes ikke (“0“). Dette er grunden til, at lokationsejerne ikke kan henvende sig til deres lokale bank og låne penge med sikkerhed i lejen fra mobillokationer. I modsætning hertil har TIP en porteføljerisiko: Hvis en af vores lokationer opsiges (hvilket sker), har vi hundreder og snart tusindvis af lokationer til at afdække vores eksponering.

TIP siger, at målet ikke er at øge lejen på lokationen.  Hvordan sikrer vi det?

TIP er parat til at indgå langsigtede aftaler med vores lejere – til og med hele vores investeringsperiode (normalt 35 år i tilfælde af brugsret). I disse aftaler er vi parate til at forny lejen i henhold til gældende vilkår og betingelser (de vilkår og betingelser, vi fandt i den eksisterende lejeaftale). Så hvordan sikrer du, at vi gør, hvad vi siger? Du indgår aftale med os. Vi er parate til at indgå aftale om lokation for lokation eller i henhold til ramme-lejeaftaler.

Hvorfor er det at indgå en aftale med TIP gavnlig for ejeren af lokationen? 

Som angivet har ejere af lokationer en binær risiko: enten findes deres lokation, eller lokationen findes ikke. På den anden side står TIP over for porteføljerisiko: Vi har en global portefølje af lokationer af høj kvalitet, der er strategiske, fordi vores lejere er afhængige af disse lokationer. Som følge deraf er vores kapitalomkostninger alfa og omega, og vi kan betale solide, faste beløb til eksisterende ejere af lokationer. Disse ejere kunne aldrig låne den samme mængde penge, fordi bankerne ikke udlåner med sikkerhed i lejeaftaler, som kan opsiges. Derudover er vores udbetalinger af typen “uden regres“, hvilket vil sige, at hvis lejeren opsiger, efter at vi har foretaget vores investering, får vi ikke vores penge tilbage. Som følge heraf har lokationsejeren på sikker vis tjent penge på sin lokation og kan geninvestere provenuet, ofte med et højt afkast. Lokationsejeren kan f.eks. geninvestere i en succesrig virksomhed eller i fast ejendom (kombinerer vores udbetaling med realkreditgæld med en lav rente). Kort sagt udnytter vores investeringer de forskellige risikoprofiler mellem lokationsejere og TIP, hvilket giver mulighed for en “win-win“-situation. I princippet ville det optimale resultat for de fleste lokationsejere være at sælge!

OK, så overtagelse af leje af mobillokationer gavner både lokationsejere og TIP.  Hvad med lejere? 

Det er flere gange blevet bevist, at mange ejere af mobillokationer foretrækker at blive forudbetalt frem for over tid. Cirka 25.000 lokationsejere i hele verden har accepteret forudbetaling af leje (leasingpræmier). Leasingpræmier kan være et meget værdifuldt værktøj for lejere (både operatører og mast- og tårnvirksomheder). Der er mange grunde til at bruge dem, jo tidligere jo bedre. Lejere kan:

(1) Maksimere kontrol: en præmie vil lokke udlejere til at acceptere visse lejeændringer, såsom “udvidelse af brug“ eller “udvidelse af lokaler“. Dette vil hjælpe lejere med at udføre teknologiudrulninger (inklusive 5G) uden at skulle genforhandle. At arbejde med TIP giver også lejere mulighed for at beskytte sig mod tredjeparts leasingaggregatorer, hvis forretningsmodel kan være mere afhængig af genforhandlings-”fordele“.

(2) Maksimere hastighed og effektivitet: Ved at arbejde med TIP kan lejere udføre teknologiudrulninger uden problemer (ikke mere genforhandling). TIP er et enkelt, meget erfaren kontaktpunkt på tværs af hundredvis af mobillokationer. TIPs aftaler med lejere understøtter lejerens levering af værdiskabende tjenester, såsom engrosadgang for virksomheder, edgecomputing-tjenester, fiber front-haul og back-haul og tjenester med forretningsoplysninger. Endelig giver TIP optimal fleksibilitet til passiv infrastrukturoptimering – om nødvendigt uden for dit eksisterende “fodaftryk“.

(3) Reducere anlægsinvesteringer: leasingpræmier er dyre. Den gennemsnitlige leasingpræmie på verdensplan er EUR 80.000. At indgå aftale om 1.000 tilbud kræver derfor 80 millioner euro. Lejere foretrækker sandsynligvis at bruge deres anlægsinvesteringer andre steder – i deres kerneforretning frem for i jord. Det vil sige, at vores lejere foretrækker “egenkapitallignende“ frem for “obligationslignende“ investeringer. Sådan holder de prisen på deres aktier! Og TIPs penge er lige så gode, fordi TIP kan kontrolleres 100 %. Vi er trods alt parat til at indgå langsigtede aftaler med vores lejere, indtil og med hele vores investeringsperiode.

(4) Reducere driftsomkostninger. Den nye lov om elektronisk handel (ECC) i Storbritannien sigter mod a) at opnå allestedsnærværende dækning i landdistrikterne og b) lette teknologiopgraderinger (herunder 5G). Lejere har modtaget “lovmæssige beføjelser“ og bruger dem til at søge lejenedsættelser. Et udbredt dødvande har resulteret mellem på den ene side lejere (operatører og mast- og tårnvirksomheder) og på den anden side ejere af lokationer. TIP kan hjælpe med at komme ud af dødvandet, fordi lokationsejere er langt mere tilbøjelige til at acceptere en rimelig lejeaftale end løbende nedsættelser af lejen for lokationen. Det vil sige, TIP kan gøre “win-win“-løsninger lettere mellem lokationsejere og lejere, hvilket gør det muligt for begge parter at undgå omkostninger og forsinkelser i forbindelse med retssager. Samme logik gælder også i andre jurisdiktioner: TIP kan som tredjepartsinvestor hjælpe lokationsejere og lejere med at nå til enighed i mange forhold.

Hvordan ved jeg, at TIP kan opfylde aftalen? 

Vores grundlægger, Eric Overman, og hans medarbejdere er ansvarlige for mere end 75 % af de lejepræmier, der er betalt uden for USA (ca. 6.000 lejekontrakter i 20 lande). InfraBridge, TIPs investor, har forpligtet sig til op til 350 millioner USD i egenkapital (hvilket langt overstiger den egenkapital, der var til rådighed for Overman i hans tidligere venture). Denne finansiering (sammen med billig gæld med tiden) giver TIP mulighed for at udføre mængder af lejersponsorerede leasingpræmier samt ordninger med salg og tilbageleasing uanset den krævede størrelse, overalt i verden.

“Win-Win“

Vi søger langsigtede, gensidigt fordelagtige partnerskaber med mobiloperatører og infrastrukturselskaber og er villige til at tilbyde langsigtet forudsigelighed.

%d bloggers like this: