Polska

Wspólna praca w infrastrukturze mobilnej

Telecom Infrastructure Partners (TIP) współpracuje z właścicielami nieruchomości, spółkami infrastrukturalnymi i operatorami komórkowymi, aby pomóc im zmaksymalizować zwrot z dzierżawy.

Co robimy

Oferujemy odbiorcom czynszów z dzierżawy dużą wypłatę gotówkową, dokonywaną z góry i profesjonalnie zarządzamy ich dzierżawą.

Rozwiązania dla operatorów telekomunikacyjnych i spółek infrastrukturalnych

Siedziba główna znajduje się w Londynie, uruchomiliśmy też biura w dziesięciu innych krajach, które są najbardziej atrakcyjne dla inwestycji w dzierżawę terenów i obiektów na potrzeby telefonii mobilnej (komórkowej) i infrastruktury cyfrowej.

At TIP we are about YOU!

Come join us!

Dlaczego operatorzy telekomunikacyjni i spółki infrastrukturalne dzierżawią, a nie kupują terenów na swój sprzęt?

Sieci komórkowe wymagają coraz większej liczby lokalizacji (zwanych również „stacjami”).  Początkowo, sieci rosły wraz z bazą abonentów.   Później, kolejne technologie wymagały zagęszczania sieci.   Operatorzy telekomunikacyjni i spółki infrastrukturalne po prostu nie mogły sobie pozwolić na kupowanie zamiast dzierżawienia wielu tysięcy terenów i obiektów na potrzeby telefonii komórkowej.   Co więcej, dzierżawa terenów zapewnia operatorom telekomunikacyjnym i spółkom infrastrukturalnym niezbędną elastyczność: chociaż sieci zawsze będą wymagały terenów na swoje stacje bazowe, ich rodzaje i lokalizacja mogą się zmienić.   Na przykład, piąta generacja sieci (znana również jako „5G”) często opiera się na małych antenach (obejmujących małą stację bazową), które mogą być montowane na latarniach lub ścianach budynków.   Większe obiekty „makro” (te, które widzimy na masztach, dachach i konstrukcjach) mogą zostać zlikwidowane.

Czym jest trzecia fala w infrastrukturze telekomunikacyjnej?

Ile jest warta Twoja dzierżawa?

Damy Ci lepszą ofertę od każdej pisemnej oferty, jaką otrzymałeś.

Telecom Infrastructure Partners
The Warsaw Hub
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa
Polska
info@telecom-ip.com

%d bloggers like this: