Nájemci

V TIP hledáme rozumné, dlouhodobé a předvídatelné peněžní toky – stejně jako naši nájemci.

Existuje mnoho způsobů, jak spolupracovat.

Díky našim bohatým zkušenostem a efektivním procesům je TIP atraktivní a profesionální protistranou pro telekomunikační operátory i infrastrukturní společnosti. Usilujeme o dlouhodobá, vzájemně prospěšná partnerství s telekomunikačními operátory a infrastrukturními společnostmi a jsme ochotni nabídnout dlouhodobou předvídatelnost, včetně:

Rámcové smlouvy – Master Lease Aggreement (MLA).  Telekomunikační operátoři i infrastrukturní společnosti usilují o dlouhodobé, předvídatelné a cenově dostupné vztahy se svými pronajímateli.  Majitelé nemovitostí těží také z konstruktivních vztahů se svými nájemci.  Profesionálové v TIP, kteří již provozovali mnoho tisíc míst pronajatých pro infrastrukturu mobilních sítí, slouží jako cenný prostředník mezi vlastníky nemovitostí a nájemci:

  • Majitelé nemovitostí těží z velkých, jednorázových náhrad a průběžné profesionální správy svých pronájmů.
  • Telekomunikační operátoři a infrastrukturní společnosti těží z předvídatelné, přátelské, citlivé a profesionálně řízené protistrany

TIP si ověřil, že nájemci těží z předvídatelných rámcových smluv a fixních ceníků a vítají je.  Jsme vždy připraveni takové ujednání vyjednat a sloužit jako dlouhodobí partneři vlastníkům nemovitostí, telekomunikačním operátorům i infrastrukturním společnostem.

TIP si ověřil, že nájemci těží z předvídatelných rámcových smluv a fixních ceníků a vítají je.  Jsme vždy připraveni takové ujednání vyjednat a sloužit jako dlouhodobí partneři vlastníkům nemovitostí, telekomunikačním operátorům i infrastrukturním společnostem.

Spíše než aby investovala do telekomunikačních pronájmů nezávisle, TIP upřednostňuje úzkou spolupráci s telekomunikačními operátory a infrastrukturními společnostmi. 

Programy výplaty nájmu předem sponzorované nájemci.  Bylo již mnohokrát prokázáno, že majitelé nemovitostí po celém světě vyhledávají velké, jednorázové náhrady proti nájemnému nemovitostí pro infrastrukturu mobilních sítí.  TIP usiluje o to, aby v příštím desetiletí každý rok provedl až tisíc takových výplat, možná i více.  Spíše než aby tak činil nezávisle, TIP by to raději udělal v úzké spolupráci s telekomunikačními operátory a infrastrukturními společnostmi.  To umožní společnosti TIP vyjednávat a uzavírat dohody, z nichž budou mít prospěch jak pronajímatelé (vlastníci lokalit), tak nájemci (telekomunikační operátoři a infrastrukturní společnosti).  Náš zakladatel v minulosti dohlížel na úspěšnou implementaci programů výplaty nájmu předem sponzorovaných nájemci a do budoucna jich hodláme realizovat ještě více. Vysvětlujeme ve videu níže.

Programy výplaty nájmu předem sponzorované nájemci

Prolomení slepé uličky. Ve Spojeném království byla reforma kodexu pro elektronické komunikace navržena tak, aby pomohla dosáhnout 100% pokrytí signálem a větší kapacity sítí– zejména pokud jde o 5G. Telekomunikační operátoři využili kodex k dosažení (někdy dramatického) snížení nájemného a majitelé nemovitostí často ustoupili.

Již jsme byli svědky více soudních rozhodnutí podle kodexu z roku 2017 než za celých 30 let, kdy byl předchozí kodex v platnosti, a tribunál varoval před průtahy. Vláda Spojeného království zjišťuje, zda je potřeba kodex novelizovat, zatímco právnická veřejnost říká, že změny kodexu a postupů nestačí.

Ofcom (regulátor telekomunikací, spojů a poštovních služeb v UK) říká, že strany by měly usilovat o dohodu, a jak vysvětlujeme ve videu níže, my v TIP si myslíme, že můžeme pomoci.

Prolomení slepé uličky

Majitelé nemovitostí vítají možnost kapitalizace svého budoucího nájmu.

Velké výplaty předem pomáhají dosáhnout vzájemné dohody, čímž se urychluje zavádění nových technologií dle strategie vlády Spojeného království.

Silné vztahy s pronajímateli pomáhají telekomunikačním operátorům i infrastrukturním společnostem při vylepšování jejich sítí ve světě 5G.

Ujednání o akvizici nemovitostí s předplaceným nájmem.  Zjistili jsme, že dát majitelům nemovitostí možnost přijmout hotovostní výplatu budoucího nájmu předem zlepšuje vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem a urychluje zavádění bezdrátové infrastruktury.  Silné vztahy s pronajímateli a rychlost uvedení na trh pomáhají telekomunikačním operátorům i infrastrukturním společnostem při vylepšování jejich sítí ve světě 5G.

Ground and Zpětný leasing pozemků a infrastruktury.  S desítkami let zkušeností s transakcemi v rozmezí několik desítek tisíc DOLARŮ za jednotlivé smlouvy až po portfolia nemovitostí přesahující hodnotu 1 miliardu DOLARŮ je náš přístup k prodeji pozemků a infrastruktury a zpětným leasingům na míru přizpůsobený a flexibilní.  Můžeme rychle a efektivně uspokojit potřeby telekomunikačních operátorů a infrastrukturních společností v Americe, Evropě, Austrálii a Asii. Vysvětlujeme ve videu níže.

Zpětný leasing pozemků a infrastruktury

TIP slouží jako strategický finanční partner pro DAS, developery a provozovatele datových center.

DAS a financování datových center (leasing).  TIP slouží jako strategický finanční partner pro Distribuované Anténní Systémy, developery a provozovatelů datových center.

Otázky?

Přečtěte si prosím naše nejčastější dotazy týkající se nájemců.

%d bloggers like this: