Minimer risikoen

Leje af mobillokationer adskiller sig fra “traditionel“ leje af fast ejendom, idet dine lejere kan opsige med kort varsel!

Leje af mobillokationer adskiller sig væsentligt fra andre typer af leje af erhvervsejendomme måde: i modsætning til leje af en “almindelig“ erhvervsejendom kan leje af mobillokationer opsiges af lejere (dvs. mobiloperatør eller infrastrukturselskab) med meget kort varsel.  Prøv blot at opnå nogle lejervenlige opsigelsesbetingelser, når du lejer en erhvervsejendom!

Ikke alene kan teleoperatører og infrastrukturselskaber opsige med meget kort varsel; de kan gøre det af forskellige årsager.  Du vil også gerne have denne form for fleksibilitet, hvis du driver et stadigt skiftende netværk, der dækker tusinder (og i større lande titusinder) af mobillokationer.

Hvorfor har teleoperatører og infrastrukturselskaber opsagt mobillokationer?

Mobiloperatører og infrastrukturselskaber har til tider opsagt hundredvis af lokationer af seks årsager:

  • Fusioner og opkøb:  I årenes løb er forskellige mobiloperatører og infrastrukturselskaber fusioneret.  Fusioner har resulteret i overlappende netværk, hvilket gør visse master, tag- og bygningslokationer unødvendige.
  • Netdeling:  I et forsøg på at reducere omkostningerne er operatørerne begyndt at dele netværk.  Ligesom fusioner kan delte netværk gøre visse lokationer overflødige.
  • Netværkssalg til mast- og tårnvirksomheder:  Mobiloperatører, der kræver kapital, sælger ofte deres netværk til infrastrukturselskaber og leaser dem derefter tilbage.  Infrastrukturselskaber opererer muligvis allerede på bestemte lokationer, så disse aftaler om salg og tilbageleasing også kan medføre overlappende (overflødige) lokationer.
  • Konkurser hos mobiloperatør:  Ikke alle mobiloperatører har overlevet gennem årene.  Svage mobiloperatører opkøbes ofte af en stærkere konkurrent.  Men hvis det ikke sker, kan mobiloperatøren lukke virksomheden.  Lokationer, der ikke kan sælges, bliver derefter nedlagt.
  • Driftseffektivitet:  Mobiloperatører og infrastrukturselskaber kan ringe til deres udlejere (grundejere som dig) for at forhandle lejereduktioner.  Hvis dette ikke lykkes, kan de nedlægge lokationer.
  • Teknologisk forældelse:  Efterhånden som mobilnetværk er vokset, har mobilteknologien ændret sig endnu hurtigere.  I dag udruller operatørerne den femte generation af mobilteknologi (”5G”).  Selvom det samlede antal antennelokationer er vokset, har krav til netværk, og derfor lokationer, ofte ændret sig.  For eksempel er 5G afhængig af et stigende antal små antenner (dækker små områder), som kan være placeret på lysmaster eller mure på bygninger.  Efterhånden som der bygges flere små antenner, kan der være behov for færre store (”makro“) installationer på master, hustage og bygninger.  Hver generation af teknologi har krævet et andet netværkslayout, og det kommer ikke til at ændre sig.

En stor kontant forudbetaling overfører alle risici for opsigelse af lejeaftalen til TIP. Selvom din lejeaftale opsiges 24 timer efter, at vi har foretaget en udbetaling til dig, kan vi ikke få vores penge tilbage. Dette skyldes, at vores investering i din lease er af typen “uden regres“. Når handelen er sket, er den overstået. Alt hvad du skal bekymre dig om er at geninvestere provenuet med et større afkast.

Overvejer du en overtagelse af leje af en mobillokation?

Hvis lejeaftalen på mobillokationen kan opsiges med kort varsel, hvorfor ønsker TIP så at investere i dem?

Individuelle grundejere, der lejer plads til en enkelt mobiloperatør eller infrastrukturselskab, står over for en såkaldt “binær risiko“: enten opsiges deres lokation(“0“), eller også opsiges den ikke(“1“). Derimod står TIP over for det, der kaldes “porteføljerisiko“: vi oplever opsigelser af leje af lokationer. Men for hver lejekontrakt der opsiges, har vi hundredvis af andre, der ikke opsiges. Det vil sige at i modsætning til individuelle grundejere har vi et stort ”sikkerhedsnet“.

Dette giver så en “win-win“-situation, der gør vores tilbud så populært blandt udlejere. Ejere af lokationer drager fordel af at sælge deres lejeaftale, mens TIP samtidig har fordel af at købe dem. Logisk set bør 100 % af ejere af lokationer sælge, fordi de alle ville være bedre stillet.

%d