Hvad gør vi

Vi tilbyder modtagere af lejeindkomst en stor forudbetaling og vi administrerer deres lejeforhold professionelt.

Vores rolle som investor i leje giver os mulighed for at skabe stor værdi for grundejere, infrastrukturselskaber og teleoperatører.

For grundejere gør vi, hvad enhver god investeringsbank gør:

  • Rammeaftaler om leje;
  • Lejer-sponsorerede forudbetalingsordninger for leje;
  • Forudbetalte aftaler om anskaffelse af mobillokationer;
  • Salg og tilbageleasing til sælger af jord- og infrastruktur samt;
  • Nyetablering og eksisterende DAS og datacenter (leje).

Vi søger langsigtede, gensidigt fordelagtige partnerskaber med mobiloperatører og infrastrukturselskaber og er villige til at tilbyde langsigtet forudsigelighed.

u003cstrongu003eStronger Together.u003c/strongu003e

Mobile site owners and tenants both seek a mutually beneficial relationship with long-term predictability.

%d