Grundejere

TIP tilbyder en professionel gennemgang af dine lejekontrakt, overblik over risici og en målrettet præsentation af mulighederne for kapitalisering af din antennelokation!

Hvorfor beslutter grundejere sig for at sælge hele eller en del af lejen for deres lokationer til TIP?

Grundejere sælger alle (eller en del af) deres leje af mobillokationer til TIP af to grunde, (1) for at minimere risikoen og (2) for at maksimere afkastet. Gennemgå venligst følgende video, eller læs den efterfølgende korte tekst (med links til yderligere detaljer):

Minimering af risikoen:  Leje af mobilloationer adskiller sig fra andre typer af udlejning af erhvervsejendomme på én væsentlig måde: i modsætning til udlejning af en “almindelig“ erhvervsejendom til mobillokation kan lejeaftalen opsiges af lejer (dvs. mobiloperatør eller infrastrukturselskab) med meget kort varsel.  Prøv blot at opnå nogle lejervenlige opsigelsesbetingelser, når du lejer en erhvervsejendom!

Ikke alene kan mobiloperatører og infrastrukturselskaber opsige med meget kort varsel; de kan gøre det af forskellige årsager.  Du vil også gerne have denne form for fleksibilitet, hvis du driver et stadigt skiftende netværk, der dækker tusinder (og i større lande titusinder) af mobilantennelokationer.

Maksimer afkastet: selvom den leje af mobillokation, du modtager, er en attraktiv kilde til løbende pengestrøm, har grundejere rent faktisk ikke kontrol over den.  Med tiden kan pengestrømmen ophøre, hvis mobiloperatøren eller infrastrukturselskabet beslutter sig for at ophøre.  Og selvom de fortsætter, søger mobiloperatører og infrastrukturselskaber ofte nedsættelse af lejen.  I bedste fald holder leje af lokationer trit med inflationen.

Dette er grunden til, at titusinder af grundejere over hele verden har valgt at tage kontrol over værdien af deres mobillokation.  De har valgt at “kapitalisere“ deres lejeaftale for at:

  • Geninvestere i deres forretning:  mange udlejere af antennelokationer kan ikke lide, at mobiloperatører og infrastrukturselskaber kan opsige, og de tror, at i modsætning til deres lease af lokation overstiger afkastet på deres forretning inflationen.  Hvorfor holde din kapital bundet i usikker fremtidig leje af lokationer, hvis du i stedet kan udvide din virksomhed?
  • Gå på pension:  nogle grundejere ønsker at gå på pension et andet sted og tage værdien af deres mobile lokation med sig.  Den eneste måde at gøre det på er at sælge deres lease af lokation.  Også fordi deres lease af lokation har et lavt og usikkert afkast foretrækker de at geninvestere det engangsbeløb, der er modtaget fra TIP, i aktier eller obligationer, der giver større afkast og mere sikkerhed.
  • Køb af fast ejendom:  nogle udlejere bruger det faste beløb modtaget fra TIP til at investere i fast ejendom.  Derved opnår de tre fordele.  For det første har de taget kontrol over en fremtidig pengestrøm, der måske eller måske ikke materialiseres (fordi leje af lokationer let kan opsiges).  For det andet har de købt et aktiv, der kan stige i værdi hurtigere end ren inflation (hvilket er det bedste, de kunne gøre med leje af lokationen).  Og for det tredje fremskynder de deres afkast, fordi de ofte kombinerer TIP-udbetalingen (egenkapital) med et billigt realkreditlån (gæld).  I hele verden har det at være grundejer altid været en måde at opbygge rigdom på.  Dette kan ikke siges om leje af plads til en mobiloperatør eller et infrastrukturselskab.
  • Reduktion af gældandre udlejere bruger det faste beløb, der modtages fra TIP, til at betale gæld ned med.  Løbende gæld (såsom kreditkort) har normalt en rente, der langt overstiger inflationen.  I betragtning af at leje af mobilsalgslokationer højst øges med inflation (og kan endda reduceres), er det at reducere gæld med høj rente en indlysende måde at spare penge på.  Men udlejere har også brugt deres engangsbeløb fra TIP til at betale det resterende pant på deres ejendom ud.  De ønskede simpelt hen at være helt gældfri.  Vi synes, det er et smart træk.
  • Andre grunde:  nogle grundejere er ikke alene rent økonomisk motiverede.  De vil måske hjælpe deres børn eller børnebørn med uddannelse.  De vil måske tage den store udlandsrejse, mens de stadig kan.  De ønsker måske at købe en bil, et rekreativt køretøj, eller en båd.  Uanset hvad dine mål er, er de venlige og kyndige fagfolk hos TIP parat til at hjælpe dig med at nå dem.   
%d bloggers like this: