FAQ – často kladené dotazy

Co byste chtěli vědět?

Co přesně TIP kupuje?

Kupujeme si právo na pronájem nemovitosti na vymezené ploše po určitou dobu (obvykle 30 let nebo více nebo na dobu neurčitou) spolu s určitými omezenými právy, abychom zajistili, že budeme moci vybírat nájemné.

Kolik zaplatí TIP za pronájem mojí nemovitosti?

Výše náhrady závisí na (1) nájemném, které je v současné době placeno v rámci pronájmu, (2) budoucím zvyšování nájemného (inflační doložka), (3) nájemci (operátor, provozovatel nebo věžové společnosti), (4) podmínkách pronájmu, (5) typu nemovitosti (věž, stožár nebo střecha) a jeho umístění, (6) všech zařízeních na místě (sdílení lokality), (7) době trvání naší investice a řadě dalších faktorů, které ovlivňují naše posouzení rizik.

Nebylo by lepší, kdybych si nechal nájemní smlouvu?

Pronájmy nemovitostí pro infrastrukturu mobilních sítí se liší od ostatních komerčních pronájmů v tom, že je nájemce může ukončit s malou výpovědní lhůtou (obvykle 30-90 dní).  Představte si, že by nájemníci v ostatních komerčních budovách mohli odejít za 30-90 dní!  Financování komerčních nemovitostí by neexistovalo!  To je samozřejmě přesně případ nemovitostí pronajatých pro infrastrukturu mobilních sítí: nemůžete jít do banky, abyste si půjčili proti pronájmu nemovitosti pro zařízení mobilní infrastruktury.  Více než 25 000 majitelů nemovitostí po celém světě přijalo odkup pronájmu, protože dávají přednost velké, bezpečné a předem určené částce před nejistým nájemným, které může být rychle ukončeno a které obvykle eskaluje pouze dle míry inflace.  Smyslem dobré investice je získat výnos, který alespoň převyšuje inflaci!  TIP vám s tím může pomoci.

Co se stane, pokud nájemce (telekomunikační operátor nebo věžová společnost) ukončí nájemní smlouvu poté, co TIP provede svou investici?

Nic. Naše investice jsou svou povahou nevratné. To znamená, že pokud nájemce přestane platit nájemné po investici do nájmu, nemůžeme se k vám vrátit a požádat o vrácení peněz. To je celý smysl našeho podnikání: majitelé nemovitosti vítězí, protože přeměňují nejistý budoucí pronájem na velkou jednorázovou sumu náhrady a zároveň přenášejí všechna rizika spojená s pronájmem na TIP. A TIP vítězí, protože i když bude muset akceptovat určitý počet ukončených smluv v budoucnu, jeho globální portfolio investic do pronájmu nemovitostí ochrání toto riziko.

Pokud může nájemce snadno ukončit pronájem mé nemovitosti, proč ho chcete koupit?

Pronájem nemovitosti pro infrastrukturu mobilních sítí má pro TIP mnohem větší hodnotu než pro vlastníka nemovitosti. Důvodem je skutečnost, že vlastník nemovitosti čelí tomu, co se nazývá “binární riziko”: buď pronájem existuje (“1”) nebo ne (“0”) (to je také důvod, proč majitelé nemovitosti pronajaté pro infrastrukturu mobilních sítí nemohou jít do banky a vzít si úvěr proti tomuto pronájmu). TIP naproti tomu čelí portfoliovému riziku: TIP akceptuje riziko ukončení pronájmu, protože vlastní mnoho pronájmů po celém světě (to znamená, že na rozdíl od vlastníka nemovitosti je TIP “zajištěn” globálním portfoliem). Z tohoto důvodu by v čistě racionálním světě měl každý majitel takovéto nemovitosti prodat svůj pronájem a nahradit související nejisté budoucí toky nájemného s jistotou náhrady vyplacené předem a mnohem vyšší mírou návratnosti, než nabízí pronájem (obvykle pouze inflace).

Mohou nájemci (telekomunikační operátoři a věžové společnosti) ukončit pronájem mé nemovitosti podle libosti?

Drtivá většina pronájmů mobilních stránek může být ukončena buď z ekonomických nebo technologických důvodů (což může být cokoli) s krátkou výpovědní dobou (obvykle 30-90 dní). Z tohoto důvodu majitelé nemovitosti nemohou jít do banky a půjčit si proti takovému pronájmu. TIP nabízí řešení, protože vlastníme rozsáhlé, vysoce kvalitní globální portfolio pronájmů lokalit. To znamená, že naše investice jsou “zajištěny”, což snižuje naše kapitálové náklady a umožňuje nám provádět velké výplaty a přitom stále vytvářet přijatelný výnos.

Je v rámci mé stávající smlouvy s operátorem povolena transakce s TIP?

Stejně jako je mobilní operátor oprávněn převést práva a povinnosti ze smlouvy na další subjekt, což se i často děje ( v poslední době společnost Vodafone na Vodafone Towers, či Vantage Towers ), může majitel svá práva a povinnosti postoupit na třetí osobu. Typicky se tak stává při prodeji takové nemovitosti i s běžící smlouvou, další scénáře se však nevylučují.

Pokud prodám práva k pronájmu své nemovitosti, budu stále vlastnit svůj majetek?

Ano. TIP získává pouze práva spojená s pronájmem vaší části nemovitosti, kde je instalované zařízení pro infrastrukturu mobilních sítí (především právo na nájemné). Pokud nechcete, abychom koupili váš pozemek (což jsme připraveni udělat), nemovitost je vaše a můžete s ní nakládat, jak si přejete. Navíc po skončení našeho investičního období se pronájem a nájemné vrátí zpět k vám. Pokud se samozřejmě nerozhodnete přijmout další náhradu za pronájem od společnosti TIP!

Pokud mám více nájemníků, zaplatili byste za všechny nájemné?

Můžete prodat tolik z vašich nejistých budoucích toků nájemného, kolik si přejete. Za předpokladu, že vaše pronájmy splňují naše investiční kritéria, koupíme je.

Jak si mohu být jistý, že TIP dostojí svým závazkům?

Náš zakladatel Eric Overman dohlížel na akvizici více než 75 % náhrad, které byly zaplaceny mimo Spojené státy (přibližně 6 000 pronájmů ve 20 zemích). InfraBridge, investor společnosti TIP, se zavázal k vlastnímu kapitálu ve výši až 350 milionů USD (což výrazně převyšuje vlastní kapitál, který měl pan Overman k dispozici ve svém předchozím podniku). Toto financování (spolu s nízkonákladovým úvěrem) umožní společnosti TIP investovat do více než 10 000 pronájmů – včetně toho vašeho.

Jak dlouho bude trvat, než obdržím náhradu za pronájem nemovitosti mobilním operátorům?

Proces je jednoduchý. Doba do uzavření závisí do značné míry na tom, jak rychle můžete poskytnout požadovanou dokumentaci. Jakmile si odsouhlasíme podmínky, proces due diligence a uzavření smlouvy může být obvykle dokončeno během 30 dní.

Co se stane s mojí nemovitostí poté, co TIP provede investici?

Typicky se mění jen velmi málo. Po provedení naší investice oznámíme nájemci (mobilnímu operátorovi nebo věžové společnosti) změnu pronajímatele. Od tohoto dne až do konce našeho investičního období je TIP kontaktním místem nájemce k této lokalitě. Budeme s vámi koordinovat, pokud je plánována návštěva lokality nebo údržba technologií, rovněž pokud další potenciální nájemce projeví zájem o vaši nemovitost pro svoje zařízení.

Jak mám začít?

Kontaktujte nás. Rádi provedeme bezplatné vyhodnocení Vašeho pronájmu, abychom zjistili, zda se vaše nemovitost kvalifikuje pro naši investici.

%d bloggers like this: