FAQ

Co chciałbyś wiedzieć?

Co dokładnie kupuje TIP?  

Kupujemy prawo do otrzymywania czynszu za teren lub obiekt dzierżawiony na potrzeby telefonii komórkowej na określonym obszarze przez określony czas (zazwyczaj 30 lat lub dłużej) wraz z pewnymi ograniczonymi prawami, aby zapewnić, że możemy go pobierać.

Ile TIP zapłaci za dzierżawę mojego terenu lub obiektu na potrzeby telefonii komórkowej?

Wysokość premii dzierżawnej zależy od (1) aktualnie płaconego czynszu z tytułu dzierżawy, (2) przyszłych eskalacji czynszu, (3) dzierżawcy (operatora lub spółki operującej wieżami), (4) warunków dzierżawy (5) rodzaju terenu lub obiektu (wieża lub dach) i ich lokalizacji, (6) ewentualnej obecności współdzielonych obiektów (współdzielenie lokalizacji), (7) czasu trwania naszej inwestycji i szeregu innych czynników, które mają wpływ na naszą ocenę ryzyka.

Czy nie byłoby lepiej, gdybym zachował moją umowę dzierżawy?

Dzierżawy terenów lub obiektów na potrzeby telefonii komórkowej różnią się od innych umów najmu komercyjnego tym, że mogą zostać rozwiązane przez dzierżawcę z krótkim okresem wypowiedzenia (zwykle 30-90 dni).   Wyobraź sobie, że najemcy budynków komercyjnych mogliby opuścić je za 30-90 dni!   Finansowanie nieruchomości komercyjnych zniknęłoby z powierzchni ziemi!   Jest tak oczywiście w przypadku nieruchomości stanowiących tereny lub obiekty na potrzeby telefonii komórkowej:   nie możesz udać się do lokalnego banku, aby pożyczyć pieniądze pod zastaw dzierżawy terenu lub obiektu na potrzeby telefonii komórkowej.   Ponad 25 000 właścicieli terenów lub obiektów na potrzeby telefonii komórkowej na całym świecie zaakceptowało wykupienie dzierżawy (premię dzierżawną), ponieważ wolą wysoką, gwarantowaną kwotę wypłacaną z góry niż niepewny czynsz za teren lub obiekt, który może przestać być płacony, a który w każdym przypadku zwykle rośnie tylko na równi ze wzrostem stopy inflacji (CPI).   Celem dobrej inwestycji jest uzyskanie zwrotu, który przynajmniej przewyższa inflację!   TIP może Ci w tym pomóc.

Co się stanie, jeśli dzierżawca (operator telekomunikacyjny lub spółka operująca wieżami) wypowie umowę dzierżawy po dokonaniu inwestycji przez TIP?  

Nic.  Nasze inwestycje są „bez regresu”.  Oznacza to, że jeśli dzierżawca przestanie płacić czynsz po naszej inwestycji w dzierżawę, nie możemy wrócić do Ciebie, aby zażądać zwrotu naszych pieniędzy.  To jest cały sens naszej działalności: właściciele obiektów wygrywają, ponieważ zamieniają niepewny przyszły czynsz na wysoką kwotę wypłacaną z góry, jednocześnie przenosząc całe ryzyko związane z dzierżawą na TIP.  Natomiast TIP wygrywa, ponieważ, nawet jeżeli będzie musiał zaakceptować pewną liczbę wypowiedzeń umów, jego globalny portfel inwestycji w dzierżawę terenów i obiektów, zrekompensuje te straty.

Jeśli dzierżawa mojego terenu lub obiektu na potrzeby telefonii komórkowej może zostać wypowiedziana przez dzierżawcę, dlaczego chcecie ją kupić?   

Dzierżawa terenu lub obiektu na potrzeby telefonii komórkowej jest warta znacznie więcej dla TIP niż dla właściciela tego terenu lub obiektu.  Powodem tego jest fakt, że właściciel terenu lub obiektu stoi przed tzw. „ryzykiem binarnym”: albo dzierżawa obowiązuje („1”), albo nie („0”) (dlatego właściciele terenów lub obiektów nie mogą pójść do swojego lokalnego banku i wziąć pożyczki pod zabezpieczenie taką dzierżawą).  TIP z kolei stoi w obliczu ryzyka portfelowego:  TIP akceptuje fakt, że wystąpi jakaś liczba wypowiedzeń dzierżawy, ale w przypadku każdego wypowiedzenia nadal pozostanie właścicielem znacznie większej liczby dzierżawionych lokalizacji na całym świecie (to znaczy, że, w przeciwieństwie do właściciela terenu lub obiektu, TIP jest „zabezpieczony” swoim portfelem globalnym).  Z tego powodu, w czysto racjonalnym świecie, każdy właściciel terenu lub obiektu dzierżawionego na potrzeby telefonii komórkowej powinien sprzedać swoją dzierżawę i zastąpić związane z nią niepewne przyszłe dochody z czynszów pewną i wypłacaną z góry, znacznie wyższą stopą zwrotu niż oferuje dzierżawa (zwykle jedynie równą inflacji).

Czy dzierżawcy (operatorzy telekomunikacyjni i spółki operujące wieże) mogą dowolnie wypowiedzieć umowę dzierżawy?   

Zdecydowana większość umów dzierżawy terenów lub obiektów na potrzeby telefonii komórkowej może zostać rozwiązana z powodów ekonomicznych lub technologicznych (może to być wszystko) z niewielkim wyprzedzeniem (zwykle 30-90 dni).  Z tego powodu właściciele terenów lub obiektów nie mogą udać się do lokalnego banku i wziąć pożyczki pod zabezpieczenie dzierżawą.  TIP oferuje swoje rozwiązanie, ponieważ posiadamy duży, wysokiej jakości globalny portfel dzierżaw.  Oznacza to, że nasze inwestycje są „zabezpieczone”, co zmniejsza nasz koszt kapitału i pozwala nam na dokonywanie dużych wypłat przy jednoczesnym uzyskiwaniu akceptowalnego zwrotu.

Czy transakcja z TIP jest dozwolona w ramach dzierżawy mojego terenu lub obiektu?

Chociaż niektóre dzierżawy terenów lub obiektów próbują ograniczyć opcje właściciela, w większości przypadków właściciele mogą swobodnie dysponować swoim gruntem.  To właśnie znaczy być właścicielem nieruchomości!

Jeśli sprzedam prawa do dzierżawy mojego terenu lub obiektu dzierżawionego na potrzeby telefonii komórkowej, czy nadal będę właścicielem nieruchomości będącej ich podstawą?   

Tak.  TIP nabywa tylko prawa związane z dzierżawą terenu lub obiektu na potrzeby telefonii komórkowej (głównie prawo do otrzymywania czynszu).  O ile nie chcesz, abyśmy kupili Twój grunt (na co jesteśmy gotowi), grunt pozostanie Twoją własnością i możesz z nim zrobić, co chcesz.  Ponadto, po zakończeniu inwestycji dzierżawa terenu i prawo do pobierania czynszu wracają do Ciebie.  O ile oczywiście nie zdecydujesz się zaakceptować innej premii dzierżawnej za teren lub obiekt dzierżawiony na potrzeby telefonii komórkowej od TIP!

IfGdybym miał wielu dzierżawców, czy TIP zapłaci premię dzierżawną za nich wszystkich?

Możesz sprzedać tyle swoich niepewnych przyszłych wpływów z czynszu, ile chcesz (wiemy, co my byśmy zrobili)!  Zakładając, że dzierżawy Twojego terenu lub obiektu na potrzeby telefonii komórkowej spełnia nasze kryteria inwestycyjne, kupimy je.

Jak mogę być pewny, że TIP wypełni swoje zobowiązanie?  

Nasz założyciel, Eric Overman, i jego zespoły są odpowiedzialne za ponad 75% premii dzierżawnych płaconych poza Stanami Zjednoczonymi (około 6000 umów dzierżawy w 20 krajach).  InfraBridge, inwestor TIP, zainwestował do 350 mln USD kapitału własnego (co znacznie przekracza kapitał dostępny dla Eric Overman w ramach jego poprzedniego przedsięwzięcia).  Finansowanie to (wraz z niskokosztowym zadłużeniem, jakie może powstać w odpowiednim czasie) pozwoli TIP zainwestować w ponad 10 000 dzierżaw terenów lub obiektów na potrzeby telefonii komórkowej – w tym w Twoją.

Ile czasu zajmie otrzymanie premii dzierżawnej za mój teren?  

Proces jest prosty.  Czas zamknięcia zależy w dużej mierze od tego, jak szybko zdołasz dostarczyć wymaganą dokumentację.  Gdy zgodzimy się na warunki, proces due diligence i zamknięcie może zwykle zakończyć się w ciągu zaledwie 30 dni.

Co stanie się z moim terenem lub obiektem dzierżawionym na potrzeby telefonii komórkowej po dokonaniu inwestycji przez TIP?   

Zazwyczaj bardzo mało się zmienia.  Po zrealizowaniu naszej inwestycji powiadamiamy dzierżawcę (operatora lub spółkę operujące wieże) o zmianie dzierżawiącego.  Od tego dnia do końca naszego okresu inwestycyjnego, TIP jest punktem kontaktowym dla dzierżawcy w odniesieniu do dzierżawy.  Będziemy konsultować się z Tobą, jeśli planowana jest wizyta na miejscu lub większe prace, lub jeśli dodatkowy potencjalny dzierżawca wykaże zainteresowanie Twoją nieruchomością pod kątem terenu lub obiektu na potrzeby telefonii komórkowej.

Jak zacząć?   

Skontaktuj się z nami.  Chętnie przeprowadzimy bezpłatną wycenę dzierżawy, aby ustalić, czy Twój teren lub obiekt kwalifikuje się do transakcji.

%d bloggers like this: