Co robimy

Oferujemy odbiorcom czynszów z dzierżawy dużą wypłatę gotówkową, dokonywaną z góry (lub „premię dzierżawną”) i profesjonalnie zarządzamy ich dzierżawą.

Nasza rola jako inwestora w dzierżawę pozwala nam tworzyć dużą wartość zarówno dla właścicieli nieruchomości, spółek infrastrukturalnych, jak i operatorów telekomunikacyjnych.

Właściciele nieruchomości.  Spółki infrastrukturalne i operatorzy telefonii komórkowej na całym świecie wydzierżawili miliony terenów zielonych, dachów i obiektów budowlanych takich jak Twoje.   Podobnie jak Ty, właściciele tych nieruchomości stają przed pytaniem: czy powinienem nadal pobierać czynsz niezależnie, czy też współpracować z ekspertami i być może spieniężyć część lub całość dzierżawy?

Dla właścicieli nieruchomości robimy to, co robi każdy dobry bank inwestycyjny:

Operatorzy telekomunikacyjni i spółki infrastrukturalne.  Nasz zespół zarządzający zgromadził portfele tysięcy umów dzierżawy w 20 krajach.   Nasze bogate doświadczenie i sprawnie funkcjonujące procesy sprawiają, że TIP jest atrakcyjnym, profesjonalnym kontrahentem, zarówno dla operatorów telefonii komórkowej, jak i spółek infrastrukturalnych.   Poszukujemy długoterminowych, wzajemnie korzystnych partnerstw z operatorami komórkowymi i spółkami infrastrukturalnymi i jesteśmy gotowi zaoferować długoterminową przewidywalność, w tym:

  • Wzorcowe umowy dzierżawy;
  • Sponsorowane przez dzierżawcę programy przedpłat za dzierżawę;
  • Ustalenia dotyczące nabywania terenów i obiektów na potrzeby telefonii komórkowej w ramach transakcji typu pre-paid;
  • Dzierżawę zwrotną gruntów i infrastruktury; oraz
  • Finansowanie DAS i centrum danych (dzierżawa).

Poszukujemy długoterminowych, wzajemnie korzystnych partnerstw z operatorami komórkowymi i spółkami infrastrukturalnymi i jesteśmy gotowi zaoferować długoterminową przewidywalność.

Stronger Together.

Mobile site owners and tenants both seek a mutually beneficial relationship with long-term predictability.

%d